सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°२५′२१″N ३९°४९′३५″E