सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°३′३१″N ७६°४०′२२″E