सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°४४′६″N ७८°३९′४५″E