सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°२८′६″N ७९°५९′३″E