सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°२४′३९″N ७२°४९′५३″E