सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°५५′५६″N ७३°३१′५०″E