सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°५५′४८″N ७३°१९′४८″E