सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४३′१२″N ७७°९′०″E