सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°३२′४″N ७७°२′२२″E