सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°३१′४८″N ७४°५५′४८″E