सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°२५′१२″N ७१°१९′४८″E