सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°११′२०″N ७५°४′८″E