सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४′५७″N ७२°५३′१″E