सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४′५३″N ७२°५३′१९″E