सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°३′३६″N ७२°५३′२४″E