सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५९′२४″N ७२°५०′२४″E