सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५७′०″N ७६°४५′०″E