सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५४′२७″N ७२°४८′२२″E