सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°४६′१२″N ७३°२२′१२″E