सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°४६′०″N ७३°२२′०″E