सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°४५′४०″N ७३°३३′१८″E