सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°४५′०″N ७४°१३′४८″E