सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°३१′५३″N ७३°५१′३७″E