सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°१७′५९″N ७२°५७′५१″E