सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°८′३१″N ८३°२३′४९″E