सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°५९′०″N ७३°१५′०″E