सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°२७′०″N ७८°३०′०″E