सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°२५′३६″N ७८°२१′४१″E