सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°२२′९″N ७८°२८′१९″E