सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°१८′०″N ७४°२१′०″E