सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°११′१३″N ७३°३३′११″E