सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°५′०″N ७४°२८′०″E