सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°५९′०″N ७३°१८′०″E