सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°४९′४८″N ७४°३७′४८″E