सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°३४′४८″N ७४°१९′१२″E