सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°३०′०″N ७४°३३′३६″E