सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१३°२५′१२″N ७५°१५′०″E