सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१३°३′१५″N ८०°१७′१″E