सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

११°४२′५८″N ९२°४४′२″E