सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

११°४०′१२″N १३७°४०′१२″E