सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

११°२२′३०″N ७६°४५′४०″E