सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

६°५८′१२″S ११०°२५′१२″E