सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२९°२२′१२″N ७८°७′४८″E