सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°१८′२५″N ७४°३९′२५″E