सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४६′४८″N ७९°२२′१२″E