सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५७′४५″N ७२°५६′२″E