सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५३′२४″N ७२°५७′०″E