सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°३८′२८″N ७२°५२′४५″E