सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

८°३४′०″N ८१°१४′०″E