सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°१०′२८″N ८८°२५′६″E